top of page

UTGÅNGSPUNKT

Jag skapar som en respons till vad livet ger mig, vad jag hör, ser och upplever. Mycket av mitt arbete kommer ur mina funderingar kring auktoriteter, människor som kan gå upp på en scen och berätta för andra vad som är rätt och fel utan att innan reflektera över vilken maktposition de står i. Detta händer såväl inom kyrkan som i företag och skolor, auktoriteter finns överallt. Som en tänkande och reflekterande människa, aktiv i en protestantisk frikyrka, feminist, ingenjör, konstnär, förespråkare av HBTQI-rättigheter möter jag fördomar hela tiden, från alla håll.

Jag arbetar i många olika sorters medium och låter det ämne jag arbetar kring bestämma vilket medium det skall bli. Oftast så börjar jag i ett material för att sedan plocka in fler. Min process är intuitiv och jag använder ofta små skisser och anteckningar som ett extra minne. Därför kan mina verk lika gärna bli en skulptur som ett publikt interaktivt performanceverk.

bottom of page