LOTAN

Då mina arbeten är en reaktion på min omgivning, hur maktstrukturer upprätthålls och reproduceras, avspeglas kommunikation, berättelse och språkets betydelse inom dessa strukturer  direkt i gestaltningen av mina verk. I mina arbeten använder jag mig av den språkliga estetiken och de olika medier som används för att distribuera budskap och berättelser.

TRIPTYK MED LOTCITAT

Illusterade citat från Lotan. Lotan är den bok som kommer med den livsvisdom som just du behöver i detta nu. För mer information se videoverket "Introduktion till Lotan" här nedan.

Varje reklamsnurra består av två fotografier på vinylduk, mekaniserad och automatiserad bildväxlare, aluminiumram, plexiglas 80x110cm

Växlingstid 0:40min

INTRODUKTION TILL LOTAN

En video som ger den totala ingången in i Lotans (namnet spelar an på mitt eget namn Charlotta) djupa vishet. Genom att ikläda mig själv rollen som den ultimata kunskapsbärare i Lotans tjänst, utforskar jag det talade ordet och kroppens språk som en person i maktställning använder.

Video 3:04min - Klicka på bilden för att starta filmen

PREDIKAN KRING LOTSPRÅKSBOKEN 15:18

Genom att appropriera bilden av en klassisk svensk pastor i frikyrkan har jag valt att prata kring kvinnans roll i samhället. Jag har valt att ta mandatet att omtolka Lotans text så att den går mot gängse normer och istället pratar om frigörelse för kvinnan,

inom vissa gränser. Såklart.

Video 2:53 min - Klicka på bilden för att starta filmen

FRAMGÅNG ENLIGT LINDAREN 6:9

En predikan som flörtar med framgångsteologi, alla onlinekurser som erbjuder nyckeln till framgång och ”the law of attraction”. Allt i en sörja kombinerad med vår djupaste längtan, den att få höra till.

Video 2:43 min - Klicka på bilden för att starta filmen

LOTCITAT

Bilderna från de mekaniserade reklamsnurrorna

Fotografier med text, 80x110cm

1_Charlotta_Lind_Lotcitat.jpg
3_Charlotta_Lind_Lotcitat.jpg
2_IMG_6219 (kopia).jpeg
4_P1140007_2_1.jpg
1_1 IMG_0117.jpg
1_1 fri att göra det han önskar.jpg